A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мліївська громада
Черкаська область, Черкаський район

Положення

Положення

 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Мліївської сільської ради діє відповідно до Положення затвердженого рішенням сесії Мліївської сільської ради від 24 грудня 2020 року №2-5/VIII розробленого у відповідності до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068 «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей», від 23 травня 2012 року № 415 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань Міністерства соціальної політики»

Рішення про створення ССД

                                                                                                                                 Додаток  №1

до рішення Мліївської сільської ради

    від 24 грудня 2020 року № 2-5/VIIІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЛУЖБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ МЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

  1.  СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ МЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі - служба) є структурним підрозділом Виконавчого органу Мліївської сільської ради, який утворений Мліївською сільською радою, діє в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2. Повна назва: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ МЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

Скорочена назва: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ МЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ.

Юридична адреса служби: 19511, Черкаська область, Черкаський район, село Мліїв, вулиця Данила Кушніра, 84.

  1. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна сільському голові.
  2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
  3. Основними завданнями служби є:

 1) забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

 2) розроблення і   здійснення  самостійно  або  разом із відповідними органами виконавчої влади, іншими структурними підрозділами   органу  місцевого самоврядування,  підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів  щодо  захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 3) координація зусиль  органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності   й  безпритульності;

4) надання адміністративних послуг;

5) забезпечення додержання вимог законодавства щодо влаштування дітей у сімейні форми;

6) здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у  сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях (ПС) , дитячих будинках сімейного типу (ДБСТ);

 7) ведення державної статистики щодо дітей, обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей;

 8)забезпечення створення і ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

9) надання  органам  місцевого самоврядування. підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям,  громадянам  практичної  та методичної допомоги, консультацій   із питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) влаштування дітей-сиріт і дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, під  опіку,  піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

11) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів,  організація  дослідження  стану  соціального  захисту дітей,  запобігання  дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
12) визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на території громади становища  дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові,  запобігання дитячій  бездоглядності  та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

    5. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, регіональних і місцевих органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 2) організовує   розроблення   і  здійснення  на   території громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного,  інтелектуального і духовного  розвитку,  запобігання дитячій  бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3)вносить пропозиції щодо проєкту сільського бюджету стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

4) надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам й організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо

соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

5) проводить прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей;

6) надає інформації та проводить консультації щодо діяльності органу опіки і піклування, служби у справах дітей, щодо форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ;

7) надає безоплатні адміністративні послуги відповідно до переліку адміністративних послуг, які надаються через  Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Мліївської сільської ради;

8) виявляє дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема, знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

9) забезпечує реєстрацію народження знайденої або підкинутої дитини, дитини , покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо;

10) забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб які їх замінюють, зокрема:

піднімає клопотання про влаштування дітей у центр соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей,  у сім’ї патронатних вихователів та вибуття ;

11) здійснює заходи щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни;

12) вживає заходи щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до закладів освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу;

13)  готує висновки про можливість утворення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу;

14) веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомних батьків, батьків-вихователів,  облік та особові справи стосовно дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах;

15) веде Єдиний електронний банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти»;

16) організовує  та проводить разом з іншими структурними підрозділами Мліївської сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність;

17) забезпечує ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; захист житлових і майнових прав дітей, зокрема: розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають; соціальний захист дітей, розлучених із сім’єю, внутрішньо переміщених, дітей, які потребують додаткового захисту;

18) здійснює підготовку рішень виконавчого комітету сільської ради, як органу опіки та піклування , його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини;

19) бере  участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків, судових розглядах справ за участі неповнолітнього обвинуваченого;

20) здійснює контроль за цільовим використанням аліментів;

21) перевіряє за необхідності умови роботи працівників, яким не виповнилось 18 років на підприємствах, установах, організація різних форм власності;

22) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

23)забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

24)   забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є, захист персональних даних;

25) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом;

26) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що
належать до її компетенції, через засоби масової інформації
27)  здійснює інші передбачені законом повноваження та функції, які випливають із покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

       6. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

  1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Мліївської сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 2) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення,
які є обов'язкові  для  виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

3) отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

4) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців Мліївської сільської  ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Мліївської сільської ради у сфері соціального захисту дітей;

6) проводити  особистий  прийом  дітей, а також їх батьків, опікунів  чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви з питань, що належать до її компетенції;

7) розробляти  і  реалізувати  власні та підтримувати громадські   проєкти   програм  соціального  спрямування  з  метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересівдітей,   запобігання   вчиненню  ними  правопорушень;

8) порушувати  перед  відповідними  органами   питання   про притягнення  до  відповідальності,  згідно  із  законом, фізичних та юридичних осіб,  які допустили порушення прав,  свобод і  законних інтересів  дітей;

9) відвідувати  дітей,  які  опинилися  у складних життєвих умовах,  перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх    проживання,    навчання,    роботи,   проводити   відповідну профілактичну  роботу;

10) брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів; представляти права дитини в суді;

11) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади,  системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

12) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до її компетенції.

13) укладати    в     установленому    порядку    угоди   про співробітництво з установами, жіночими,  молодіжними, дитячими   та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

     Служба, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, під  час  виконання покладених  на  неї завдань, взаємодіє   з   іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом,   органами     місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм  власності, об'єднаннями громадян і громадянами.           

         7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду сільським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством та звільняється з роботи  розпорядженням сільського голови.

         8. Начальник Служби:

1) здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Службі;

2) розробляє та затверджує посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними;

3) планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  Мліївської сільської ради;

4) вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

5) звітує перед головою Мліївської сільської  ради про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проєкти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь у роботі сесій сільської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою й виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей районної держадміністрації, обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради;

9)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

      9. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає голова сільської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

     10. Штатний розпис Служби затверджується сільським головою за пропозиціями начальника Служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

     11. Служба  здійснює свою діяльність на принципах:

 1) законності;

2) застосування переважно методів виховання  і  переконання,  що передбачають  вжиття примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу на поведінку дітей;

3) гласності,  тобто систематичного інформування про стан справ щодо   захисту  прав  дітей,  правопорушень  серед  дітей;

 4) збереження конфіденційності інформації про дітей, які вчинили правопорушення  і  до  яких  застосовувалися заходи індивідуальної профілактики;

 5) неприпустимості приниження честі і гідності дітей, жорстокого поводження з ними.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

           Секретар                                                          Юлія ГЛАДКА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь